Kaj Global

Kaj Global är ett språkcafé i Pingstkyrkan Lidköping. Där bjuder vi in människor från hela världen till fika och gemenskap. Detta är en fin möjlighet att knyta nya kontakter över språkgränserna i en avslappnad miljö. Man får träna svenska och många andra språk samt lära sig mer om olika kulturer och det svenska samhället. Under kvällen brukar någon hålla i en enkel aktivitet eller berätta om något aktuellt ämne och utrymme brukar även ges om någon av deltagarna själva vill bidra med något. Under skolterminerna träffas vi varje torsdag klockan 18:30, se gärna vår kalender. Nu under pandemitiden så har vi träffar på ett coronasäkert sätt. Vill du veta när något händer så sök upp oss på WhatsApp och Pingst Lich integration