Vart går pengarna?

”Ni röjer- vi säljer -ni köper -alla hjälper” säger PK Second Hands slogan. Detta stämmer verkligen eftersom verksamheten har kunnat förmedla över
800.000 kr till olika sociala projekt och akuta katastrofer världen över under 2020, trots pandemitider! För att detta skulle bli möjligt har ett stort antal frivilligarbetare varje vecka träffats, arbetat och sett till att alla skänkta saker ska vara hela, rena och trevligt presenterade för kunderna.

Biståndsprojekt 2020
Albanien: Shkodra * Socialt projekt stöd till ett 50-tal familjer.
* Skolväskor mm, skolstarthjälp.
48 000
10 000
Etiopien
* Gallo Hargissaskolan för flickor&pojkar ca 400 elever.
200 000
Hjälpsändningar * Transport av kläder, husgeråd, mm.
Indien:
Indien: Västbengalen
* Mur runt skola för fattiga barn.
* Skola för blinda barn.
25 000
30 000
Insamligsbox i butik * PMU - Etiopien.
* Hospice Gabriel, Lidköping
1 860
1310
Kenya: Tharaka * Ek’s school i Tharaka, 20 fadderbarn.
* Majskvarn samt coronautrustning.
30 000
35 000
Kosovo: Kacanic * House of Hope: Ungdomscenter, kursverksamheter. 30 000
Kroatien: Bjelovar * Socialt hjälparbete, hjälp till ca 20 familjer. 25 000
Libanon * Ungdomsarbete i flyktingläger.
* Extra stöd pga explosionen i Beirut
25 000
10 000
Marocko * Hjälpprojekt där kvinnor får lära sig sy, barnen får läxhjälp.
* Återuppbygge av raserat tak.
24 000
20 000
Rumänien * Hope & future for children: Hjälp till behövande barnfamiljer. 15 000
Sverige * Hela Människan Lidköping
* Lotsen Lidköping
* Integrationsprojekt i Lidköping
* Integrationsprojekt i Grästorp
* Svenskundervisning för asylsökande
20 000
20 000
36 000
93 300
2 800
Thailand: Pranburi * Barnhemmet Mercy House, stöd till ett 50-tal barn. 40 000
Vitryssland * Kontaktpersoner för frigivna ungdomar.
* Bidrag till läger för handikappade barn.
* Stöd för bygge av gasvärme.
* Socialt arbete på landsbygden samt stöd till äldreboende.
12 000
10 000
16 000
18 000
Världens Barn * Till Världens Barns oktoberinsamling. 26 149
Summa Totalt 824 419 kr